Zorgprestatiemodel

Zorgprestatiemodel: tarieven

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De inhoud van de psychologische zorg in de GGZ verandert door deze wijziging niet, alleen de bekostiging verandert. Met ggz bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz.

Als uw zorgverlener schrijf ik alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel.

Mijn praktijk valt onder setting 1 Vrijgevestigde GZ-Psycholoog BIG; Ambulant-kwaliteitsstatuut II.

De bijbehorende tarieven voor diagnostiek in 2023 zijn door de NZa vastgesteld op:

Prestatiecode Prestatie Duur Bedrag
CO0172 Diagnostiek vanaf 15 minuten € 65,19
CO0432 Diagnostiek vanaf 45 minuten € 151,07
CO0562 Diagnostiek vanaf 60 minuten € 173,40

Voor meer informatie, zie link https://zorgprestatiemodel.nza.nl

De bijbehorende tarieven voor behandelingen in 2023 zijn door de NZa vastgesteld op:

Prestatiecode Prestatie Duur Bedrag
CO0237 Behandeling vanaf 15 minuten € 52,99
CO0367 Behandeling vanaf 30 minuten € 90,36
CO0497 Behandeling vanaf 45 minuten € 128,40
CO0627 Behandeling vanaf 60 minuten € 152,50

Voor meer informatie, zie link https://zorgprestatiemodel.nza.nl

 

Hieronder vindt u de brochure over het nieuwe zorgprestatiemodel.
Klik op de afbeelding om deze te downloaden.