Vergoeding en tarieven

Algemene informatie

In mijn praktijk wordt Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) geboden. Deze psychologische zorg valt onder de basisverzekering. U heeft dus recht op een psychologische behandeling wanneer die geïndiceerd is.

Om gebruik te kunnen maken van deze verzekerde zorg is een aantal zaken van belang. Zo is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin dient onder andere een vermoeden van een DSM-V stoornis te worden genoemd. Tevens dienen uw klachten te voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Dit wordt ook met u besproken tijdens de intakefase, voordat u een behandeltraject in gaat.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat psychologische zorg onder het eigen risico valt. In 2024 is het basis eigen risico wettelijk vastgesteld op €385,-. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Vergoeding vanuit zorgverzekering

U heeft voor uw basispolis de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis. Er bestaan ook combinatiepolissen die een mix zijn van beide.

Bij een restitutiepolis mag u altijd zelf kiezen naar welke arts, therapeut of ziekenhuis u gaat. U heeft dus vrije keuze om uw eigen behandelaar te kiezen. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog u gaat. De behandelingen worden dan rechtstreeks aan u gedeclareerd en dient u zelf de declaraties in bij uw verzekeraar. De restitutiepolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis.

De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar. Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd.

Een psycholoog krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

Contractvrije psycholoog

In mijn praktijk werk ik contractvrij. Dat houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars. Ik vind het belangrijk om uw privacy te waar borgen en geen medische clientgegevens te delen met de zorgverzekeraar. Bovendien wil ik zelfstandig samen met u de behandelkeuze bepalen. Wanneer er geen contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar wordt er restitutiezorg aangeboden.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u een volledige restitutiepolis dan vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten.

Heeft u een naturapolis dan vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten niet. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief door de verzekeraar vergoed zal worden. Meestal vergoedt de verzekeraar tussen 60-80% van het NZa tarief (www.nza.nl). Het gedeelte dat uw verzekering niet vergoedt is voor eigen rekening.

Middels onderstaande link kunt u opzoeken welke percentage uw verzekering met bijbehorende polis vergoedt.

Opmerking: de kosten die u vanuit de naturaverzekering niet kunt declareren bij de verzekering zijn -afhankelijke van uw inkomen- aftrekbaar van de belasting.

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg of als u kiest om de therapie geheel zelf te betalen dan gelden de tarieven zoals op deze website genoemd. Een verwijzing van uw huisarts is dan niet nodig. Dit betekent ook dat uw verzekeraar geen enkele bemoeienis heeft met uw behandeling.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut (LKS versie 3.0) ligt ter inzage in mijn praktijk.

.