Praktijkinfo

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut (LKS versie 3.0) ligt ter inzage in mijn praktijk.

.