Klachten & Geschillen

Ik doe mijn uiterste best u zorg te bieden van hoge kwaliteit. Het kan echter voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Laat dit mij alstublieft weten. Ik ga graag met u in gesprek en wil er samen met u uitkomen. Een klacht kunt u het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Mocht het niet lukken het probleem via deze weg op te lossen, dan kunt u overwegen een van onderstaande stappen te ondernemen.

Bemiddeling

Mocht het bespreken van uw onvrede met uw behandelaar geen verheldering hebben gebracht, dan kunt u een klachtenfunctionaris of bemiddelaar inschakelen. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen/Psychotherapeuten (LVVP). Een regiocoördinator, die als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen, zal u dan te woord staan. Bemiddeling is meestal voldoende om het geschil op te lossen. U kunt hierover meer lezen op de website van de LVVP.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Een officiële klacht indienen

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt of bent u niet in een positie de klacht met uw behandelaar en/of bemiddelaar te bespreken, dan kunt u De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken benaderen. Deze commissie doet een bindende uitspraak.
De geschillencommissie is digitaal bereikbaar (zie website) en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het doen van een beroep op de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/