Behandelaanbod

Behandelaanbod

In mijn praktijk bied ik zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (gb-GGZ). Behandelingen zijn kortdurend en gericht op lichte tot matige psychische klachten.

Ik werk met wetenschappelijk onderbouwde methodes. Deze behandelmethodes zijn grotendeels geprotocolleerd en bewezen effectief. Soms werk ik eclectisch, wat betekent dat ik verschillende methodieken of therapievormen combineer. Uit ervaring weet ik dat bewegen helpend kan zijn binnen de therapie. Het is daarom mogelijk om de behandeling te combineren met een wandeling in de natuur.

Als GZ-Psycholoog heb ik ervaring met onder andere cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance & commitment therapy (ACT), schemagerichte therapie, EMDR.

U kunt in mijn praktijk terecht met de volgende problemen:

Deze klachten wel

 • Angst- en paniekklachten
 • Stemmingsklachten, somberheid
 • Piekerklachten
 • Negatief zelfbeeld
 • Stress- en spanningsklachten, burn-out klachten
 • Aandachts- en concentratieproblematiek
 • Trauma gerelateerde klachten
 • Onzekerheid in contact met anderen
 • Identiteitsproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornissen

Daarnaast kunt u terecht voor vragen als:

 • Leren “nee” zeggen
 • Versterken van sociale vaardigheden
 • Verbeteren van vermogen om beslissingen te nemen
 • Meer structuur aanbrengen in het dagelijks leven
 • Vergroten van psychische flexibiliteit
 • Anders omgaan met emoties

Deze klachten niet

 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Ernstig ondergewicht, eetproblematiek
 • Problemen op het gebied van forensische zorg (i.e. politie/justitie)
 • Chronische psychiatrische problematiek
 • Hoge crisisgevoeligheid (i.e. suïcidaliteit)

Mocht u klachten ervaren waarvoor ik u de benodigde zorg niet kan bieden, dan denk ik uiteraard graag met u mee over alternatieven.

Kwaliteitsstatuut

Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk.

Wachttijden

Momenteel is er een wachttijd van 8 weken.

Bijgewerkt: 20-04-2024